Kalendarium

  • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
  • 14 lutego 2020
  • Jednostkowy raport za IV kwartał 2019 r.
  • 7 maja 2020
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r.
  • 14 sierpnia 2020
  • Jednostkowy raport za II kwartał 2020 r.
  • 13 listopada 2020
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2020 r.
  • 26 czerwca 2020
  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019