Struktura akcjonariatu

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  • Akcjonariusz
  • % głosów
  • Liczba głosów
  • % akcji
  • Liczba akcji
  • Seria
  • Joanna Kamińska
  • 12,99%
  • 453 000
  • 12,99%
  • 453 000
  • A
  • Paweł Ostaszewski
  • 12,99%
  • 453 000
  • 12,99%
  • 453 000
  • A
  • Rafał Rak
  • 9,69%
  • 337 949
  • 9,69%
  • 337 949
  • A
  • Łukasz Witczak
  • 12,99%
  • 453 000
  • 12,99%
  • 453 000
  • A
  • Henryk Brunengraber
  • 16,04%
  • 559 000
  • 16,04%
  • 559 000
  • A
  • Katarzyna Seretna-Sokołowska
  • 13,25%
  • 461 682
  • 13,25%
  • 461 682
  • A
  • Pozostali
  • 22,01%
  • 767 369
  • 22,01%
  • 767 369
  • A
  • Razem
  • 100,00%
  • 3 485 000
  • 100,00%
  • 3 485 000
  • A