Struktura akcjonariatu

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  • Akcjonariusz
  • % głosów
  • Liczba głosów
  • % akcji
  • Liczba akcji
  • Seria
  • Henryk Brunengraber
  • 39,88%
  • 1 389 800
  • 39,88%
  • 1 389 800
  • A
  • Paweł Ostaszewski
  • 12,99%
  • 453 000
  • 12,99%
  • 453 000
  • A
  • Mariusz Babula
  • 8,90%
  • 310 000
  • 8,90%
  • 310 000
  • A
  • Przemysław Krzemieniecki
  • 5,45%
  • 190 000
  • 5,45%
  • 190 000
  • A
  • Pozostali
  • 32,77%
  • 1 142 200
  • 32,77%
  • 1 142 200
  • A
  • Razem
  • 100,00%
  • 3 485 000
  • 100,00%
  • 3 485 000
  • A