Zarząd

CORELENS jest zarządzana przez doświadczony zespół sprzedażowo-menedżerski posiadający wieloletnie doświadczenie w działalności promocyjno-handlowej w branży okulistycznej.

Nasze doświadczenie wyniesione jest przede wszystkim z pracy dla ALCON POLSKA (NOVARTIS), lidera na rynku materiałów medycznych stosowanych w okulistyce.

Zespół posiada szeroką wiedzę z zakresu charakterystyki rynku okulistycznego w Polsce, jego struktury, zasad finansowania, jak i kierunków dalszego rozwoju. Ważnym elementem są również posiadane bezpośrednie, wieloletnie relacje z osobami decyzyjnymi u klientów na ternie całego kraju, w tym szpitali państwowych, będących głównymi odbiorcami rozwiązań sprzedawanych przez Spółkę.

Małgorzata Misiewicz

Prezes Zarządu

Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywane min. w BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie na stanowiskach Board Office Specialist oraz Fund Accountant, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od ponad 4 lat związana z Zortrax S.A. jako Prokurent oraz Director of the Board Office. Ponadto pełni funkcję prezesa w spółkach Theron Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz Hayek Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Kwalifikacje podparte szeregiem szkoleń tj.: Zarządzanie Finansową Informacją Poufną, Relacje Inwestorskie, Członek Zarządu i Rady Nadzorczej, Rynek obligacji czy Odpowiedzialność spółki i jej władz.

Kadencja: 24 sierpnia 2020 r - 24 sierpnia 2023 r.

Łukasz Witczak

Wiceprezes Zarządu

Z CORELENS związany od 2013 r. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Finanse i Strategie Przedsiębiorstw.

Z branżą medyczną związany od 2009 r., początkowo w ALCON POLSKA (w latach 2009-2010 jako Surgical & Instrumentation Specialist, a następnie 2010-2012 jako Equipment Manager), od 2012 r. pracował dla 3M Poland w dziale Infection Prevention Division jako Scientific Affair & Education Specialist.

Kadencja: 24 sierpnia 2020 r - 24 sierpnia 2023 r.