Zarząd

CORELENS jest zarządzana przez doświadczony zespół sprzedażowo-menedżerski posiadający wieloletnie doświadczenie w działalności promocyjno-handlowej w branży okulistycznej.

Nasze doświadczenie wyniesione jest przede wszystkim z pracy dla ALCON POLSKA (NOVARTIS), lidera na rynku materiałów medycznych stosowanych w okulistyce.

Zespół posiada szeroką wiedzę z zakresu charakterystyki rynku okulistycznego w Polsce, jego struktury, zasad finansowania, jak i kierunków dalszego rozwoju. Ważnym elementem są również posiadane bezpośrednie, wieloletnie relacje z osobami decyzyjnymi u klientów na ternie całego kraju, w tym szpitali państwowych, będących głównymi odbiorcami rozwiązań sprzedawanych przez Spółkę.

Łukasz Witczak

Wiceprezes Zarządu

Z CORELENS związany od 2013 r. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Finanse i Strategie Przedsiębiorstw.

Z branżą medyczną związany od 2009 r., początkowo w ALCON POLSKA (w latach 2009-2010 jako Surgical & Instrumentation Specialist, a następnie 2010-2012 jako Equipment Manager), od 2012 r. pracował dla 3M Poland w dziale Infection Prevention Division jako Scientific Affair & Education Specialist.

Kadencja: 24 sierpnia 2020 r - 24 sierpnia 2023 r.

Współzałożycielka CORELENS. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku marketing i zarządzanie oraz studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od roku 2002 pracuje w branży medycznej, zaś od 2004 do 2012 roku związana ściśle w branżą okulistyczną, pracując w ALCON POLSKA,  jako Senior Cataract Account Manager – odpowiedzialna za wiodącą sprzedaż produktów okulistycznych Alcon.