Kontakt

Formularz kontaktowy:

Dane kontaktowe:

Biuro CORELENS S.A.

ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa

+48 22 350 74 51, +48 668 111 577

+48 22 350 76 97

biuro@corelens.pl

Dane rejestrowe spółki
CORELENS S.A., ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydz.gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000499608,
REGON 146496404, NIP 5242756595, kapitał zakładowy w wys 348 500 zł.