Ophtalmic Experts Ltd. UK

Zaangażowanie firmy w jakość jest dodatkowo wzmacniane przez fakt, że wszystkie surowce wykorzystywane w produkcji, są pozyskiwane od najlepszych dostawców z całego świata. Firma otrzymała certyfikat CE dzięki zintegrowaniu wysokiej klasy systemu produkcyjnego z dobrze ugruntowanym systemem zarządzania jakością. Firma posiada akredytację ISO 13485: 2003, dzięki przestrzeganiu surowych norm i wytycznych.