Kalendarium

  • Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
  • 12 lutego 2021
  • Jednostkowy raport za IV kwartał 2020 r.
  • 14 maja 2021
  • Jednostkowy raport za I kwartał 2021 r.
  • 13 sierpnia 2021
  • Jednostkowy raport za II kwartał 2021 r.
  • 10 listopada 2021
  • Jednostkowy raport za III kwartał 2021 r.
  • 28 maja 2021
  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020