Informujemy, że w dniu 14.06.2021 r. Corelens Spółka Akcyjna połączyła się z Zortrax Spółka Akcyjna i będzie prowadzić swoją dotychczasową działalność jako Zortrax S.A.
Zapraszamy na stronę https://zortrax.com/pl.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres office@zortrax.com.

Wybrane dane finansowe

  • Dane finansowe (tys. PLN)
  • 2019
  • 2018
  • Przychody ze sprzedaży
  • 2 408,4
  • 3 092,7
  • EBITDA
  • 77,8
  • 299,8
  • Wynik netto
  • -149,0
  • 58,4
  • Aktywa trwałe
  • 199,6
  • 495,9
  • Aktywa obrotowe
  • 1 037,1
  • 1 237,5
  • Kapitał własny
  • 500,2
  • 649,3
  • Kapitał zakładowy
  • 348,5
  • 348,5
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • 736,4
  • 1 084,1
  • Suma bilansowa
  • 1 236,7
  • 1 733,5