Zarząd

CORELENS jest zarządzana przez doświadczony zespół sprzedażowo-menedżerski posiadający wieloletnie doświadczenie w działalności promocyjno-handlowej w branży okulistycznej.

Nasze doświadczenie wyniesione jest przede wszystkim z pracy dla ALCON POLSKA (NOVARTIS), lidera na rynku materiałów medycznych stosowanych w okulistyce.

Zespół posiada szeroką wiedzę z zakresu charakterystyki rynku okulistycznego w Polsce, jego struktury, zasad finansowania, jak i kierunków dalszego rozwoju. Ważnym elementem są również posiadane bezpośrednie, wieloletnie relacje z osobami decyzyjnymi u klientów na ternie całego kraju, w tym szpitali państwowych, będących głównymi odbiorcami rozwiązań sprzedawanych przez Spółkę.

Małgorzata Misiewicz

Prezes Zarządu

Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywane min. w BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie. Od 5 lat związana z Zortrax S.A. jako Prokurent oraz Director of the Board Office. Ponadto pełni funkcję prezesa w spółkach Theron Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz Hayek Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Kwalifikacje podparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branżach: medycznej, finansowej oraz technologicznej, a także szeregiem szkoleń min.: Zarządzanie Finansową Informacją Poufną, Relacje Inwestorskie, Członek Zarządu i Rady Nadzorczej, Rynek obligacji czy Odpowiedzialność spółki i jej władz. Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kadencja: 24 sierpnia 2020 r - 24 sierpnia 2023 r.

Łukasz Narożnik

Wiceprezes Zarządu

Kadencja: 07 stycznia 2021 r - 24 sierpnia 2023 r.