Kalkulator soczewki torycznej

Wyliczanie modelu soczewki torycznej

1. Dane potrzebne do wyliczenia:

  • Moc soczewki na podstawie biometrii
  • Krzywizny rogówki i osie ich występowania na podstawie keratometrii lub topografii
  • Wielkość indukowanego przez cięcie główne astygmatyzmu
  • Oś w której wykonywane jest cięcie główne

2. Proszę wejść na stronę www.hoyatoric.com i po wyborze języka i regionu uzyskujecie Państwo dostęp do kalkulatora

3. Proszę wpisać wymagane dane w odpowiednie pola w kalkulatorze

4. Po wpisaniu danych od razu uzyskujecie Państwo rezultat kalkulacji wraz z zaproponowanymi alternatywnymi opcjami

5. Po wyborze danej opcji należy nacisnąć przycisk „Select/Wybierz”. Przejdziecie Państwo do strony gdzie dane można uzupełnić o dane personalne lekarza/pacjenta i wydrukować.