Jak pacjent ma się zachowywać podczas operacji?

Po wejściu na salę operacyjną pacjent proszony jest o położenie się na stole operacyjnym, na plecach i położyć głowę w wyznaczonym miejscu (panie pielęgniarki pomogą). Powieki i okolice oka operowanego zostaną zdezynfekowane, następnie na twarz zostanie położone obłożenie chirurgiczne z dziurą na oko. Do nosa będą dostarczany tlen za pomocą odpowiednich rurek. Podczas operacji pacjent będzie proszony o trzymanie obu oczu otwartych i patrzenie w światło mikroskopu (co nie będzie trudne dzięki specjalnym rozwórkom założonym na operowane oko). Chirurg przez cały czas operacji będzie pozostawał z pacjentem w kontakcie werbalnym. I to jemu pacjent zobowiązany jest zgłaszać wszelkie niedogodności.