WOC Barcelona 16 – 19 czerwca 2018

Podczas konferencji WOC w Barcelonie, Dyrektor ds Sprzedaży spółki Corelens S.A. nawiązała nowe kontakty handlowe, które pozwolą na dalszy rozwój spółki w niedalekiej przyszłości.