Zachodniopomorskie Spotkania Okulistyczne – Kołobrzeg 22-23.09.2017

Serdecznie dziękujemy Prof. dr hab. Wojciechowi Lubińskiemu za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w II krajowej konferencji okulistycznej, która odbyła się we wrześniu w Kołobrzegu.